Kadra

Personel z wyższym wykształceniem pedagogicznym zapewnia wszechstronny rozwój Waszym dzieciom. Pracujemy w oparciu o nowoczesne metody dydaktyczne, pomagamy dzieciom w adaptacji poprzez możliwość towarzyszenia dziecku na zajęciach oraz proponujemy rodzicom fachowe porady specjalistów ( pedagog -terapeuta, logopeda, psycholog). Grono pedagogiczne w składzie:

 DYREKTOR PRZEDSZKOLA 
mgr Katarzyna Mol- Galios

WYCHOWAWCY GRUP:

mgr Aleksandra Parys
- nauczyciel wychowawca w grupie maluszków

mgr Monika Rosikoń
- nauczyciel wychowawca w grupie średniaków

mgr Sylwia Maruszczyk
- nauczyciel wychowawca w grupie starszaków


NAUCZYCIELE ZAJĘĆ DODATKOWYCH:

mgr Magdalena Pakuła
-nauczyciel języka angielskiego

mgr Danuta Dziuk
-nauczyciel religii

mgr Martyna Pasternak
-terapia logopedyczna

Lechosław Jabłoński
- szachy