Kadra

Personel z wyższym wykształceniem pedagogicznym zapewnia wszechstronny rozwój Waszym dzieciom. Pracujemy w oparciu o nowoczesne metody dydaktyczne, pomagamy dzieciom w adaptacji poprzez możliwość towarzyszenia dziecku na zajęciach oraz proponujemy rodzicom fachowe porady specjalistów ( pedagog -terapeuta, logopeda, psycholog). Grono pedagogiczne w składzie:

 DYREKTOR PRZEDSZKOLA 
mgr Katarzyna Mol- Galios

WYCHOWAWCY GRUP:

mgr Monika Rosikoń
- nauczyciel wychowawca w grupie maluszków

mgr Sylwia Maruszczyk 
- nauczyciel wychowawca w grupie średniaków

mgr Monika Neumann
- nauczyciel wychowawca w grupie starszaków

NAUCZYCIELE ZAJĘĆ DODATKOWYCH:

mgr Izabela Tobór
- nauczyciel języka angielskiego

mgr Danuta Dziuk
- nauczyciel religii

mgr Martyna Pasternak
- terapia logopedyczna