Ramowy rozkład dnia

7:00 – 8:00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy w kącikach zainteresowań. Zabawy dowolne inicjowane przez dzieci.


8:00 – 8:30

Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Toaleta. Przygotowanie do śniadania.


8:30 – 9:00

Śniadanie.Eksponowanie pracy dyżurnych. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia.


9:00 – 10:30

Zajęcia kierowane pierwsze według podstawy programowej. Zajęcia dodatkowe według planu.


10:30 – 10:45

Przygotowanie do drugiego śniadania. Drugie śniadanie.


10:45 – 11:30

Spacer. Zabawy na placu zabaw. Poznanie najbliższego otoczenia

społecznego i przyrodniczego, zajęcia ruchowe: terenowe,badawcze, tropiące.


11:45 -12:15

Zajęcia kierowane drugie według podstawy programowej, zabawy dywanowe połączone ze śpiewem i ruchem.


12:15 – 12:30

Toaleta. Czynności organizacyjno – porządkowe.


12:30 – 13:00

Obiad


13:00 - 13:30

Bajkoterapia. Krótki odpoczynek. Relaksacja.


13:30 – 14:15

Zajęcia popołudniowe.


14:15– 14:30

Toaleta.


14:30 – 15:00

Podwieczorek.


15:00 – 16:00

Zabawy dowolne inicjowane przez dzieci. Praca indywidualna lub zespołowa dzieci o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym oraz wychowawczym. Rozchodzenie się dzieci do domu.